อิศราของเรา

ลูกอิศราฯ

std1.jpg

นักเรียนคะแนนยอดเยี่ยม การสอบ General English Proficiency

        ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดกระบี่ จากการสอบของสำนักงานทดสอบเสริมปัญญา     นักเรียนที่ได้คะแนนยอดเยี่ยม    อันดับที่ 1  ของจังหวัดกระบี่ จากการสอบ General English Proficiency ได้แก่ เด็กชายติณณพร สุทธิเหลือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอิศรานุสรณ์

ผู้บริหาร

PHD17.jpg

ข่าวการศึกษา