อิศราของเรา

ลูกอิศราฯ

std1.jpg

นักเรียนคะแนนยอดเยี่ยม การสอบ General English Proficiency

     ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดกระบี่ จากการสอบของสำนักงานทดสอบเสริมปัญญา  นักเรียนที่ได้คะแนนยอดเยี่ยม   อันดับที่ 1     ของจังหวัดกระบี่ จากการสอบ General English Proficiency ได้แก่ เด็กหญิงเจนน่า โลวิค นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอิศรานุสรณ์

ผู้บริหาร

PHD17.jpg

ข่าวการศึกษา