อิศราของเรา

ลูกอิศราฯ

std1.jpg

นักเรียนคะแนนยอดเยี่ยม การสอบ General English Proficiency

     ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดกระบี่ จากการสอบของสำนักงานทดสอบเสริมปัญญา นักเรียนที่ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดกระบี่
จากการสอบ General English Proficiency ได้แก่ เด็กหญิงแจสมิน คาลินสกี้ โบบทอง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอิศรานุสรณ์

ผู้บริหาร

PHD17.jpg

ข่าวการศึกษา