อิศราของเรา

ลูกอิศราฯ

std1.jpg
มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

ประกาศเกียรติคุณนักเรียน เหรียญทองระดับประเทศ การเล่านิทานคุณธรรม ป.1 –ป.3

 
เหรียญทองระดับประเทศ การเล่านิทานคุณธรรม ป.1 –ป.3
ได้แก่ เด็กหญิงสิปาง เงินเจือทอง
โดยมีคุณครูวรุณี เครือพันธุ์ เป็นผู้ฝึกซ้อม

ผู้บริหาร

PHD17.jpg

ข่าวการศึกษา