อิศราของเรา

ลูกอิศราฯ

std1.jpg

ประกาศเกียรติคุณนักเรียน เหรียญทอง ระดับประเทศ การขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1 – ป.6

เหรียญทอง ระดับประเทศ การขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1 – ป.6
ได้แก่ เด็กชายอัณณ์ สุขทิพย์
โดยมีคุณครูมลทิภา จงสวัสดิ์ , คุณครูเวนิส และคณะ เป็นผู้ฝึกซ้อม

ผู้บริหาร

PHD17.jpg

ข่าวการศึกษา