อิศราของเรา

ลูกอิศราฯ

std1.jpg
มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

ประกาศเกียรติคุณนักเรียน เหรียญเงิน ระดับประเทศ การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1 –ป.3

 
เหรียญเงิน ระดับประเทศ การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1 –ป.3
  เด็กชายวรฤทธิ์ ดาหอม
โดยมีคุณครูจตุพร ศิริพร เป็นผู้ฝึกซ้อม

ผู้บริหาร

PHD17.jpg

ข่าวการศึกษา