อิศราของเรา

ลูกอิศราฯ

std1.jpg
มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  •    โรงเรียนอิศรานุสรณ์ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
   
โครงการพิเศษ English Program   ค่าสมัคร 200 บาท
2 ห้องเรียน
โครงการพิเศษ Intensive English Program  ค่าสมัคร 100 บาท
2 ห้องเรียน
โครงการพิเศษ SMP / Chinese  ค่าสมัคร 100 บาท
1 ห้องเรียน
    จำหน่ายใบสมัคร วันที่   11 - 21 กุมภาพันธ์ 2563                        
   
    สอบคัดเลือก       วันที่   22  กุมภาพันธ์ 2563                               
   
    ประกาศผล          วันที่   29  กุมภาพันธ์ 2563    
    มอบตัว                วันที่   2 - 3 มีนาคม 2563    
  • เอกสารประกอบการสมัคร : 1. สำเนาสูติบัตร ของนักเรียน
  •                                                2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน
  •                                                3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ปกครอง
สอบถามข้อมูลได้ที่ อาคารอำนวยการ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอิศรานุสรณ์ โทร 075-611230
 Facebook : isaranuson school

ผู้บริหาร

PHD17.jpg

ข่าวการศึกษา